Komitet Honorowy Jubilieuszu 100AGH na WIMiR

 • prof. zw. dr hab. inż. Józef Giergiel, dr h.c. multi, Dziekan w latach 1978-87
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa, Dziekan w latach 1990-96
 • prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kowal, dr h.c. multi, Dziekan w latach 1996-99, 2005-2012
 • prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Batko, Dziekan w latach 1999-2002
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski, Dziekan w latach 2002-2005
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, Prof. Honorowy AGH
 • prof. dr hab. inż. Adam Klich, Prof. Honorowy AGH

 

Rada Programowa Jubileuszu 100 AGH na WIMiR

Przewodniczący Rady Programowej:

 • prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak, Prodziekan ds. Nauki, Kierownik Katedry Mechaniki i Wibroakustyki
 • prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz, Prodziekan ds. Kształcenia 
 • dr hab. inż. Sławomir Zimowski, Prodziekan ds. Studenckich
 • dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, Prodziekan ds. Ogólnych
 • dr hab. inż. Piotr Kulinowski, Kierownik Katedry Inżynierii Maszyn i Transportu
 • dr hab inż. Jacek Cieślik, prof. AGH, Kierownik Katedry Systemów Wytwarzania 
 • dr hab inż. Marek Iwaniec, prof. AGH Kierownik Katedry Automatyzacji Procesów
 • dr hab inż. Marian Banaś, prof. AGH, Kierownik Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
 • dr hab. inż. Maciej Petko, prof. AGH, Kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki
 • dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, Kierownik Katedry Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji
 • dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH, Kierownik Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
 • mgr inż. Józef Koczwara, dyrektor Departamentu Energomechanicznego WUG, Przewodniczący Rady Społecznej WIMiR

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

 • dr hab. inż. Piotr Kohut

Wiceprzewodniczący:

 • dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk 
 • dr inż. Michał Mańka 
 • mgr inż. Tomasz Bednarczyk 

Członkowie:

 • dr hab. inż. Janusz Piechowicz 
 • dr hab. inż. Jarosław Smoczek 
 • dr hab. inż. Piotr Kulinowski 
 • dr inż. Krzysztof Holak 
 • dr inż. Paweł Hyla 
 • dr inż. Adam Korbel 
 • dr inż. Tomasz Magiera
 • dr inż. Tomasz Madej 
 • dr inż. Adam Martowicz 
 • dr inż. Marcin Maślanka 
 • dr inż. Daniel Prusak 
 • dr inż. Sławomir Różycki 
 • dr inż. Piotr Warzecha 
 • mgr inż. Tymoteusz Turlej