1946                Wydział Elektromechaniczny (pierwszy Dziekan prof. Jan Krauze)

1952                Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa (prof. Kazimierz Szawłowski)

1957                Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych (prof. Stanisław Markowski)

1969                Instytut Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki

                        Instytut Maszyn Hutniczych i Automatyki

                        Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn

1974                Instytut Mechaniki i Wibroakustyki

1992                Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (prof. Andrzej Skorupa)

                        Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska

                        Katedra Maszyn Górniczych i Urządzeń Utylizacji Odpadów

                        Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

                        Katedra Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn

                        Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn

                        Katedra Mechaniki, Teorii Maszyn i Podstaw Automatyki

                        Katedra Transportu Linowego

                        Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych

                        Zakład Automatyzacji Procesów

 

Obecnie          Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

                        Katedra Systemów Wytwarzania

                        Katedra Automatyzacji Procesów

                        Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

                        Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

                        Katedra Robotyki i Mechatroniki

                        Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji

                        Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

 

Aktualnie

Obecnie na Wydziale jest zatrudnionych ponad 300 pracowników oraz kształci się ponad 4000 studentów na pięciu kierunkach: mechanika i budowa maszyn (MiBM), automatyka i robotyka (AiR),  inżynieria mechatroniczna (IM), inżynieria akustyczna (IA) oraz inżynieria mechaniczna i materiałowa (IMiM). Studia na kierunku IM są także realizowane w języku angielskim.

Wydział jest uprawniony do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: mechanika, automatyka i robotyka oraz budowa i eksploatacja maszyn.

Wysoka jakość działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej prowadzonej na Wydziale została dotychczas wielokrotnie potwierdzona. Aktualnie Wydział posiada kategorię A w klasyfikacji MNiSW. W 2017 roku Wydział pomyślnie przeszedł proces akredytacji ABET potwierdzając tym samym wysoką jakość prowadzonego procesu dydaktycznego. Ponadto wysoką jakość prowadzonej działalności dydaktycznej potwierdzają bardzo wysokie miejsca w rankingach. Kierunki studiów AiR, MiBM oraz IM prowadzone na Wydziale zostały uznane za najlepsze w Polsce zajmując w rankingu kierunków inżynierskich PERSPEKTYWY 2018 pierwsze miejsca w swoich grupach. 

W kompleksowej ocenie działalności naukowej, badawczo rozwojowej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki uzyskał kategorię A+. W wyniku oceny jednostki mogły uzyskać kategorie A, B lub C. Kategorię A+ uzyskały jednostki wyróżnione przez MNiSW.